Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0106(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0398/2018

Indgivne tekster :

A8-0398/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0366

Protokol
Mandag den 15. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

14. Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière forelagde betænkningen.

Talere: Miguel Viegas (ordfører for udtalelse fra ECON) og Maite Pagazaurtundúa (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Luke Ming Flanagan (ordfører for udtalelse fra CONT), Patrick Le Hyaric (ordfører for udtalelse fra EMPL), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra ENVI), Nikolaos Chountis (ordfører for udtalelse fra CULT), Ramón Jáuregui Atondo (ordfører for udtalelse fra AFCO), Axel Voss for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein og David Casa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Virginie Rozière.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 16.4.2019.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse