Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0106(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0398/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0398/2018

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0366

Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

14. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Miguel Viegas (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Maite Pagazaurtundúa (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patrick Le Hyaric (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nikolaos Chountis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramón Jáuregui Atondo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein ja David Casa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Virginie Rozière.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.8.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus