Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0106(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0398/2018

Ingivna texter :

A8-0398/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0366

Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Viegas (föredragande av yttrande från utskottet ECON) och Maite Pagazaurtundúa (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Luke Ming Flanagan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Patrick Le Hyaric (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Nikolaos Chountis (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ramón Jáuregui Atondo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Axel Voss för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein och David Casa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Virginie Rozière.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 16.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande