Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Rättsstatsprincipen i Rumänien (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andi Cristea; Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Cristian Dan Preda och Victor Boştinaru; Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, som tog upp en ordningsfråga (talmannen fråntog honom ordet, eftersom inlägget inte utgjorde en ordningsfråga); Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande