Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0041(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0430/2018

Debaty :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0367

Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill i Sirpa Pietikäinen.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.4.2019 i pkt 8.10 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna