Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0361(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0216/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 17
CRE 15/04/2019 - 17

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.13
CRE 16/04/2019 - 8.13

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0371

Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Kapitálové požadavky (nařízení) ***I – Kapitálové požadavky (směrnice) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I – Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0242/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0243/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon a Gunnar Hökmark uvedli zprávy.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Ralph Packet za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Marco Valli za skupinu EFDD, Pervenche Berès za skupinu S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Sirpa Pietikäinen, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Paul Tang, rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži, Joachim Starbatty a Miguel Viegas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark a Peter Simon (všichni rovněž k požáru katedrály Notre-Dame v Paříži).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.12 zápisu ze dne 16.4.2019, bod 8.13 zápisu ze dne 16.4.2019 a bod 8.14 zápisu ze dne 16.4.2019.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění