Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Paul Tang, от името на групата S&D, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация