Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

21. Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Paul Tang w imieniu grupy S&D, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna