Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

21. Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Underlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande