Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande