Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 15. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (forhandling)
 15.Retsstatsprincippet i Rumænien (forhandling)
 16.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I - Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I (forhandling)
 17.Kapitalkrav (forordning) ***I - Kapitalkrav (direktiv) ***I - Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I -Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (forhandling)
 18.Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I (forhandling)
 19.Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I - Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I - Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (forhandling)
 20.Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I - Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I (forhandling)
 21.Manglende vedtagelse af en EU-skat på digitale tjenester (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (141 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (53 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (76 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (32 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (269 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (69 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (124 kb)
Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse