Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (keskustelu)
 15.Oikeusvaltioperiaate Romaniassa (keskustelu)
 16.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I - Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (keskustelu)
 17.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I - Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (keskustelu)
 18.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (keskustelu)
 19.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I - Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (keskustelu)
 20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I - Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (keskustelu)
 21.Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (143 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (53 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (76 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (30 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (267 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (124 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus