Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (rozprava)
 15.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 16.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I - Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania ***I (rozprava)
 17.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I - Kapitálové požiadavky (smernica) ***I - Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I -Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (rozprava)
 18.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (rozprava)
 19.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (rozprava)
 20.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I - Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (rozprava)
 21.Neprijatie dane EÚ z digitálnych služieb (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (141 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (53 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (77 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (31 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (288 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (124 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie