Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 15. april 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Sporočilo predsedstva
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (razprava)
 15.Pravna država v Romuniji (razprava)
 16.Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva) ***I - Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba) ***I (razprava)
 17.Kapitalske zahteve (uredba) ***I - Kapitalske zahteve (direktiva) ***I - Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I -Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (razprava)
 18.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (razprava)
 19.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I - Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (razprava)
 20.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I - Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (razprava)
 21.Nesprejetje davka EU na digitalne storitve (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (139 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (53 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (76 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (32 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (264 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (70 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (124 kb)
Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo