Indeks 
Zapisnik
PDF 268kWORD 76k
Ponedjeljak, 15. travnja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Tumačenje Poslovnika
 8.Priopćenje predsjedništva
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (rasprava)
 15.Vladavina prava u Rumunjskoj (rasprava)
 16.Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I - Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (rasprava)
 17.Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I - Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I - Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I -Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (rasprava)
 18.Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (rasprava)
 19.Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I - Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I - Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (rasprava)
 20.Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I - Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (rasprava)
 21.Neusvajanje EU-ova poreza na digitalne usluge (rasprava)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 4. travnja 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:03 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik se osvrnuo na slučaj dobitnice nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh, koju je iransko pravosuđe nedavno osudilo na tešku zatvorsku kaznu zbog borbe za ljudska prava. Predsjednik je u ime Parlamenta bezrezervno osudio takvu presudu i zatražio da se Nasrin Sotoudeh smjesta pusti na slobodu.

Predsjednik je uputio izraze sućuti Parlamenta žrtvama dramatičnih poplava koje su nedavno pogodile Iran i izrazio spremnost Europske unije da pomogne u olakšavanju humanitarne situacije u toj zemlji.

Predsjednik se osvrnuo na završetak zakonodavnog razdoblja te je podsjetio na središnju ulogu Parlamenta i nabrojao rezultate svojeg mandata.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 3. travnja 2019. i 4. travnja 2019.

°
° ° °

Govorio je Tomáš Zdechovský.


5. Sastav Parlamenta

Ivari Padar izabran je za zastupnika u nacionalnom parlamentu Estonije s učinkom od 4. travnja 2019.

Parlament je primio na znanje da je, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament na neposrednim općim izborima, ta dužnost nespojiva s dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 4. travnja 2019.

°
° ° °

Nadležna estonska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Hannesa Hansoa umjesto Ivarija Padara na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 4. travnja 2019.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev Kluba zastupnika S&D-a Parlament je odobrio sljedeća imenovanja:

Odbor LIBE: Hannes Hanso

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Hannes Hanso


7. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika obavijestio Parlament o tumačenjima sljedećih članaka koja je dao odbor AFCO:

Tumačenje članka 32. stavka 5. prvog podstavka druge alineje:

„U političkoj izjavi kluba zastupnika utvrđuju se vrijednosti za koje se klub zastupnika zalaže i glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način.”

Tumačenje članka 149.a stavka 2.:

„Sastavljanje amandmana na naslov rezolucije koja je podnesena radi zaključenja rasprave na temelju članaka 123, 128 ili 135, ne predstavlja izmjenu dnevnog reda, pod uvjetom da naslov ostane u okviru predmeta o kojem se raspravlja.”

Ako se tim tumačenjima u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika u roku od 24 sata ne usprotivi neki od klubova zastupnika ili određeni broj zastupnika koji odgovara barem donjem pragu, smatrat će ih se usvojenima. U suprotnom, o njima će se glasovati u Parlamentu.


8. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je izvijestio da su odbori DEVE i BUDG, čiji je savjet tražen u skladu s člankom 234. Financijske uredbe, proslijedili svoje zajedničko stajalište o produženju Uzajamnog fonda EU-a za Srednjoafričku Republiku, koji je osnovan odlukom Komisije od 11. srpnja 2014. i koji istječe 30. srpnja 2019.

- Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (BEKOU Trust Fund), created by Commission decision C(2014) 5019 of 11.7.2014 and set to expire on 30 July 2019 - (Dokument trenutačno nije dostupan na svim jezicima).

Usvojili koordinatori odbora BUDG 1. travnja i odbora DEVE 2. travnja.

Ako nijedan klub zastupnika ili određeni broj zastupnika koji odgvoara barem donjem pragu ne ulože prigovor na to zajedničko stajalište unutar 24 sata od njegove objave, ono se službeno prosljeđuje Eurospkoj komisiji.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je potpisao sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika):

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 17. travnja 2019. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, izmjeni Direktive 2010/65/EU i stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (preinaka) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o unosu i uvozu kulturnih dobara (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je Europski parlament usvojio na drugoj sjednici u studenom 2018., na sjednici u prosincu 2018. (drugi dio) te na prvoj i drugoj sjednici u siječnju 2019. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

—   O-000003/2019 koje je postavila Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Vijeću: Pregovori Vijeća i Komisije o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 koje je postavila Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Komisiji: Pregovori Vijeća i Komisije o pravu Parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (B8-0020/2019).


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Uredba Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o obnavljanju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Izvjestitelj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od travnja II 2019 (PE 637.987/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Utorak

Predsjednik je u dogovoru s klubovima zastupnika predložio da se, umjesto u srijedu, izjave Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije uvrste kao prva točka u dnevni red sjednice od utorka ujutro (točka 129. Zapisnika).

Parlament se složio s tim prijedlogom.

°
° ° °

Govorio je Thomas Waitz.

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a da se u zapisnik prije jednominutnih govora uvrsti izjava Komisije o priznavanju genocida nad pontskim Grcima 1914. - 1923. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorio je Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (79 za, 199 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se u dnevni red zajedno s raspravom o izvješću Virginie Rozière o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (A8-0398/2018)(točka 55. Zapisnika) uvrste izjave Vijeća i Komisije o prijetnjama čiji su predmet prava i integritet zviždača: slučaj Juliana Assangea.

Govorili su Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložila taj zahtjev, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi zatražila da se o slučaju Juliana Assangea raspravlja zasebno na sjednici od narednog dana (utorak) i Javier Nart, koji se usprotivio zahtjevu Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Poimeničnim glasovanjem (40 za, 260 protiv, 12 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a da se s dnevnog reda povuče glasovanje o izvješću Ingeborg Grässle o istragama koje provodi OLAF i suradnji s Uredom Europskog javnog tužitelja (A8-0179/2019) (točka 16. Zapisnika).

Govorili su Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložila taj zahtjev, i Arndt Kohn, kako bi se usprotivio zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (128 za, 178 protiv, 10 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao treća točka u dnevni red poslijepodnevnog dijela uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o priznavanju Golanske visoravni kao izraelskog područja od strane SAD-a i o mogućem pripajanju izraelskih kolonija.

Govorila je Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (168 za, 135 protiv, 6 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a da se u dnevni red uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Sudanu, bez podnošenja prijedloga rezolucije.

Govorili su João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, i Victor Boştinaru, koji se usprotivio zahtjevu.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se u dnevni red uvrste izjave Vijeća i Komisije o mogućem izručenju Juliana Assangea.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (140 za, 123 protiv, 40 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se u dnevni red kao prva točka uvrsti rasprava o izvješću Guillaume Balas o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (A8-0386/2018).

Govorili su Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložila zahtjev, Sven Schulze, kako bi se usprotivio zahtjevu, Guillaume Balas i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Poimeničnim glasovanjem (151 za, 148 protiv, 5 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Sjednica će zbog toga započeti u 8:30.

Utvrđeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

amandmani: utorak 16. travnja 2019., 10:00

zahtjevi za odvojeno glasovanje i glasovanje po dijelovima: srijeda 17. travnja 2019., 16:00

Glasovanje će se održati u četvrtak.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a da se u dnevni red uvrste izjave Vijeća i Komisije o univerzalnom digitalnom identitetu: temeljnom pravu za sve europske građane. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rzolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorio je Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (20 za, 249 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorila je Virginie Rozière.


14. Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière predstavila je izvješće.

Govorili su Miguel Viegas (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON) i Maite Pagazaurtundúa (izvjestiteljica za mišljenje odbora LIBE).

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Luke Ming Flanagan (izvjestitelj za mišljenje odbora CONT), Patrick Le Hyaric (izvjestitelj za mišljenje odbora EMPL), Younous Omarjee (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Nikolaos Chountis (izvjestitelj za mišljenje odbora CULT), Ramón Jáuregui Atondo (izvjestitelj za mišljenje odbora AFCO), Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein i David Casa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su Věra Jourová i Virginie Rozière.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 16.4.2019..


15. Vladavina prava u Rumunjskoj (rasprava)

Izjava Komisije: Vladavina prava u Rumunjskoj (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andi Cristea, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Cristian Dan Preda i Victor Boştinaru, i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, koji je postavio pitanje o pridržavanju Poslovnika (predsjedateljica mu je oduzela riječ jer se nije radilo o pitanju o pridržavanju Poslovnika) i Siegfried Mureşan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes i Juan Fernando López Aguilar.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


16. Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I - Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Alain Lamassoure, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mady Delvaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stefan Gehrold, Neena Gill i Sirpa Pietikäinen.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 16.4.2019. i točka 8.10 zapisnika od 16.4.2019..


17. Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I - Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I - Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I -Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0242/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0243/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon i Gunnar Hökmark predstavili su izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, među ostalim i o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, također o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Sirpa Pietikäinen, također o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Paul Tang, također o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Joachim Starbatty i Miguel Viegas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Nicola Caputo.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark i Peter Simon (svi isto tako o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 16.4.2019., točka 8.12 zapisnika od 16.4.2019., točka 8.13 zapisnika od 16.4.2019. i točka 8.14 zapisnika od 16.4.2019..


18. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Stefan Gehrold, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, također o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, također o požaru koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu, i Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lampros Fountoulis i Notis Marias.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Jonás Fernández.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika od 16.4.2019..


19. Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I - Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I - Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas i Pervenche Berès predstavili su izvješće.

Govorili su Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) i Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Paul Tang.

Govorili su Valdis Dombrovskis, Othmar Karas i Pervenche Berès.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 16.4.2019., točka 8.17 zapisnika od 16.4.2019. i točka 8.18 zapisnika od 16.4.2019..


20. Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I - Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber predstavio je izvješća.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorila je Mady Delvaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Markus Ferber.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika od 16.4.2019..


21. Neusvajanje EU-ova poreza na digitalne usluge (rasprava)

Izjava Komisije: Neusvajanje EU-ova poreza na digitalne usluge (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paul Tang, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés, Michaela Šojdrová (predsjedateljica se osvrnula na požar koji je zahvatio katedralu Notre-Dame u Parizu).


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.987/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:41 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna napomena