Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

4. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne og nævnte ligeledes branden i katedralen Notre-Dame i Paris.

Formanden understregede Parlamentets vigtige rolle i hele forhandlingsprocessen vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger, Elmar Brok (formanden hyldede Elmar Brok, som havde holdt sit sidste indlæg), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen og Gunnar Hökmark.

Talere: Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse