Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

4. Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
CRE

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat ja viittasivat samalla Pariisin Notre Damen katedraalin tulipaloon.

Puhemies korosti, että parlamentilla on tärkeä rooli koko Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koskevassa neuvotteluprosessissa.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski, Elmar Brok (puhemies kiitteli viimeisen istuntopuheenvuoronsa pitänyttä Elmar Brokia), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen ja Gunnar Hökmark.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus