Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden och talade även om branden i katedralen Notre-Dame i Paris.

Talmannen underströk parlamentets viktiga roll under hela förhandlingsprocessen avseende Förenade kungariktes utträde ur Europeiska unionen.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Elmar Brok (talmannen hyllade Elmar Brok, som hade hållit sitt sista anförande); Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly; Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen och Gunnar Hökmark.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande