Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0803(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0195/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0195/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0365

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού))
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ IVANA MALETIĆ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0365)

Παρεμβάσεις

Η Željana Zovko.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου