Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0355(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0355/2018

Ingivna texter :

A8-0355/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0379

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.21. Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 15 november 2018 (punkt 5.4 i protokollet av den 15.11.2018).

Inlägg: Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Enrique Calvet Chambon (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (157 röster för, 487 röster emot, 7 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0379)

Inlägg:

Enrique Calvet Chambon yttrade sig i slutet av omröstningen.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande