Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0048(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0094/2018

Ingivna texter :

A8-0094/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Antagna texter :

P8_TA(2019)0382

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.24. Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 19 april 2018 (punkt 10.10 i protokollet av den 19.4.2018).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0382)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande