Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0264(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0247/2017

Ingivna texter :

A8-0247/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.29

Antagna texter :

P8_TA(2019)0387

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.29. Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0387)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande