Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


8.1. Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0359)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.2. EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan*** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0360)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Euroopan unionin liittymiselle asiakirjaan.

Puheenvuorot:

Marianne Thyssen (komission jäsen) täsmensi komission kantaa.


8.3. Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0361)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.4. EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0362)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.5. Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Eleonora Forenza (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0363)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.6. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)
(Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta) )
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (liite 1, istunnon pöytäkirja 16.4.2019)

Indrek Tarand (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

EHDOKKUUS: VIOREL ŞTEFAN

Hylättiin (P8_TA(2019)0364).


8.7. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)
(
Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta) )
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (liite 2, istunnon pöytäkirja 16.4.2019)

EHDOKKUUS: IVANA MALETIĆ

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0365)

Puheenvuorot:

Željana Zovko.


8.8. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0366)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.9. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0367)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Wolf Klinz (esittelijä).


8.10. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0368)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.11. Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0242/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0369)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.12. Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0243/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0370)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.13. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0371)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Gunnar Hökmark (esittelijä).


8.14. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0372)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.15. Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0373)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.16. Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I (äänestys)

Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0374)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Pervenche Berès (esittelijä).


8.17. Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.18. Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0376)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.19. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0377)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.20. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0378)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.21. Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 15. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.4).

Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta.

Enrique Calvet Chambon (esittelijä) käytti puheenvuoron vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (157 puolesta, 487 vastaan, 7 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0379)

Puheenvuorot:

Enrique Calvet Chambon äänestyksen jälkeen.


8.22. Euroopan työviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.3).

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0380)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.23. Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.1.2018, kohta 13).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 16.1.2018, kohta 5.3).

Gabriel Mato (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Peter van Dalen (joka edusti vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavaa määrää jäseniä) käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta.

Puheenvuorot: Yannick Jadot ja Gabriel Mato vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0381)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.24. Asetus Euroopan yritystilastoista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 19. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.10).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0382)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.25. OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0383)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.26. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.1).

Keskustelu käytiin 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 18).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0384)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.27. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.8).

Keskustelu käytiin 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 18).

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0385)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.28. Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0386)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Andrejs Mamikins (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


8.29. Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0387)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.30. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

Keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 24).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0388)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.31. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

Keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 24).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0389)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.32. Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0390)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Cécile Kashetu Kyenge (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


8.33. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

Róża Thun und Hohenstein (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0391)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus