Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. travnja 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0359)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.2. Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla*** (glasovanje)

Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0360)

Parlament je odobrio pristupanje Europske unije tom aktu.

Govorili su:

Marianne Thyssen (članica Komisije) kako bi obrazložila stajalište Komisije.


8.3. Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVE KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0361)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.4. Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0362)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.5. Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

Eleonora Forenza (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0363)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.6. Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje (članak 180.a, stavak 1. Poslovnika))
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 16.4.2019.)

Indrek Tarand (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

IMENOVANJE VIORELA ŞTEFANA

Odbijeno (P8_TA(2019)0364).


8.7. Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)
(Tajno glasovanje (članak 180.a, stavak 1. Poslovnika))
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2. zapisnika od 16.4.2019.)

IMENOVANJE IVANE MALETIĆ

Usvojeno (P8_TA(2019)0365)

Govorili su:

Željana Zovko.


8.8. Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0366)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.9. Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0367)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Wolf Klinz (izvjestitelj).


8.10. Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0368)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.11. Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0369)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.12. Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0370)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.13. Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0371)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Gunnar Hökmark (izvjestitelj).


8.14. Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0372)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.15. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0373)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.16. Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0374)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Pervenche Berès (izvjestiteljica).


8.17. Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.18. Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0376)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.19. Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0377)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.20. Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0378)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.21. Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 15. studenog 2018. (točka 5.4 zapisnika od 15.11.2018.).

Govorila je Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a kako bi zatražio glasovanje o amandmanima prije sklapanja privremenog sporazuma, sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika.

Govorio je Enrique Calvet Chambon (izvjestitelj), koji se usprotivio tom zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (157 za, 487 protiv, 7 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0379)

Govorili su:

Enrique Calvet Chambon, o ishodu glasovanju.


8.22. Europsko nadzorno tijelo za rad ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 11. prosinca 2018. (točka 5.3 zapisnika od 11.12.2018.).

PRIVREMENI SPORAZUM i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0380)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.23. Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

Rasprava je održana 15. siječnja 2018. (točka 13 zapisnika od 15.1.2018.).

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 16. siječnja 2018. (točka 5.3 zapisnika od 16.1.2018.).

Gabriel Mato (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Govorio je Peter van Dalen (koji predstavlja zastupnike koji su dosegnuli niski prag) kako bi zatražio glasovanje o amandmanima prije sklapanja privremenog sporazuma, sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika.

Govorili su Yannick Jadot i Gabriel Mato, koji su se usprotivili zahtjevu.

Parlament je odbio taj zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0381)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.24. Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 19. travnja 2018. (točka 10.10 zapisnika od 19.4.2018.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0382)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.25. Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0383)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.26. Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 15. siječnja 2019. (točka 8.1 zapisnika od 15.1.2019.).

Rasprava je održana 3. travnja 2019. (točka 18 zapisnika od 3.4.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0384)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.27. Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 15. siječnja 2019. (točka 8.8 zapisnika od 15.1.2019.).

Rasprava je održana 3. travnja 2019. (točka 18 zapisnika od 3.4.2019.).

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0385)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.28. Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0386)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Andrejs Mamikins (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.


8.29. Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0387)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.30. Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (glasovanje)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

Rasprava je održana 27. ožujka 2019. (točka 24 zapisnika od 27.3.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0388)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.31. Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I (glasovanje)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

Rasprava je održana 27. ožujka 2019. (točka 24 zapisnika od 27.3.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0389)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.32. Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0390)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Cécile Kashetu Kyenge (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.


8.33. Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0391)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna napomena