Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. április 16., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0359)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.2. Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez*** (szavazás)

Ajánlás az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0360)

A Parlament egyetért az Európai Uniónak a szöveghez való csatlakozásával.

Felszólalások

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja), aki pontosítást tesz a Bizottság álláspontját illetően.


8.3. Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése ***I (szavazás)

Jelentés az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0361)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.4. EU–Fülöp-szigetek-megállapodás a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0362)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.5. Nemzetközi megállapodás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról *** (szavazás)

Ajánlás az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Eleonora Forenza (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0363)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.6. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Viorel Ștefan (szavazás)

Jelentés Viorel Ştefan a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése))
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.4.16-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

Indrek Tarand (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

VIOREL ŞTEFAN JELÖLÉSE

Elutasítva. (P8_TA(2019)0364).


8.7. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Ivana Maletić (szavazás)

Jelentés Ivana Maletić a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 182. cikkének (1) bekezdése))
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2019.4.16-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

IVANA MALETIĆ JELÖLÉSE

Elfogadva. (P8_TA(2019)0365)

Felszólalások

Željana Zovko.


8.8. Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I (szavazás)

Jelentés az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0366)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.9. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0367)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Wolf Klinz (előadó).


8.10. Kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0368)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.11. Tőkekövetelmények (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0369)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.12. Tőkekövetelmények (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0370)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.13. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0371)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Gunnar Hökmark (előadó).


8.14. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv módosításáról, valamint a 98/26/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2012/30/EU irányelv, a 2011/35/EU irányelv, a 2005/56/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv és a 2007/36/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0372)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.15. Államkötvény-fedezetű értékpapírok ***I (szavazás)

Jelentés az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0373)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.16. Az európai felügyeleti hatóságok és a pénzügyi piacok ***I (szavazás)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0374)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Pervenche Berès (előadó).


8.17. A pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.18. A pénzügyi eszközök piacai és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (Szolvencia II. irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0376)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.19. A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete (irányelv) ***I (szavazás)

Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0377)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.20. A befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0378)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.21. Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. november 15. (2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.4. pont ).

Felszólal Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Felszólal: Enrique Calvet Chambon (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (157 mellette, 487 ellene, 7 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0379)

Felszólalások

Enrique Calvet Chambon A szavazást követően.


8.22. Európai Munkaügyi Hatóság ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. december 11. (2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0380)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.23. A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme ***I (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1343/2011/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A vita időpontja: 2018. január 15. (a 2018.1.15-i jegyzőkönyv 13. pontja).

A kérdést 2018. január 16-án az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2018.1.16-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

Gabriel Mato (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Felszólal Peter van Dalen (legalább az alacsony érvényességi küszöböt elérő számú képviselő nevében), aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Felszólal Yannick Jadot és Gabriel Mato, akik ellenzik a kérést.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0381)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.24. Az európai vállalkozásstatisztikáról szóló rendelet ***I (szavazás)

Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. április 19. (2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.10. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0382)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.25. Az OLAF-vizsgálatok és az Európai Ügyészséggel való együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0383)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.26. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.1. pont ).

A vita időpontja: 2019. április 3. (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0384)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.27. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A kérdést 2019. január 15-én az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 8.8. pont ).

A vita időpontja: 2019. április 3. (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0385)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.28. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0386)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Andrejs Mamikins (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.


8.29. A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete ***I (szavazás)

Jelentés az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0387)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.30. Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (szavazás)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0388)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.31. Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I (szavazás)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 24. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0389)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.32. Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózata ***I (szavazás)

Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0390)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Cécile Kashetu Kyenge (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.


8.33. A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

Róża Thun und Hohenstein (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0391)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat