Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Sprawozdanie Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Sprawozdanie Othmar Karas i Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Sprawozdanie Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth i Nicola Caputo

Sprawozdanie Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna