Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner och Stanislav Polčák

Betänkande Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Betänkande Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Betänkande Othmar Karas och Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Betänkande Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Betänkande Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth och Nicola Caputo

Betänkande Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins och Jan Zahradil.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande