Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE i Maria Arena, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek i Kostas Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna