Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

16. Положението в Судан (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Судан (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Joachim Zeller, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Paul Rübig.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация