Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Anna Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen – nezařazený poslanec, Carlos Coelho a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Eugen Freund, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias a David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Julian King a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění