Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg

17. Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Eugen Freund, kes vastas sellele, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ja David McAllister, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Julian King ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave