Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

17. Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho en Eugen Freund.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Eugen Freund, die hierop ingaat, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias en David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling