Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Teličkę, Jean-Marie Le Pen niezrzeszony, Carlos Coelho i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Eugenowi Freundowi, który udzielił odpowiedzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias i David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruno Gollnischa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Julian King i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna