Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

17. Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, neafiliat, Carlos Coelho și Eugen Freund.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Eugen Freund, care a răspuns, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias și David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Julian King și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică