Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen – nezaradený poslanec, Carlos Coelho a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Eugenovi Freundovi, ktorý na ňu odpovedal, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias a David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Julian King a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne oznámenie