Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg

18. Kodukorra tõlgendamine (järelmeetmed)

Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande ja artikli 149a lõike 2 tõlgendused, mille esitas AFCO-komisjon, tehti teatavaks eelmise päeva istungil (15.4.2019 protokolli punkt 7).

Fraktsioon EFDD esitas kodukorra artikli 226 lõike 4 kohase 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväite kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendusele.

Seetõttu pannakse tõlgendus hääletusele kolmapäeval, 17. aprillil 2019.

Kodukorra 149a lõikele 2 ei esitatud 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid. Seega loetakse kõnesolev tõlgendus vastuvõetuks.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave