Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att inga invändningar gjorts mot den gemensamma ståndpunkten från DEVE-utskottet och BUDG-utskottet om förlängningen av unionens förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken, inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren föregående dag (punkt 8 i protokollet av den 15.4.2019).

Därmed skulle talmannen formellt översända denna gemensamma ståndpunkt till kommissionen.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande