Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0353(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0277/2018

Esitatud tekstid :

A8-0277/2018

Arutelud :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0397

Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

20. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I - Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Esimene arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 23).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 12.11 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.12).

Dan Nica ja Christian Ehler tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Nils Torvalds (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Martina Dlabajová (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Liliana Rodrigues (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Jerzy Buzek fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ja Alojz Peterle.

Sõna võtsid Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.3 ja 17.4.2019 protokollipunkt 8.4.

Viimane päevakajastamine: 9. juuli 2019Õigusalane teave