Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0224(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0401/2018

Keskustelut :

CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 20

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Pöytäkirja
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

20. Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 23).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 12. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.11 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.12).

Dan Nica ja Christian Ehler esittelivät mietinnöt.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lola Sánchez Caldentey (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Dlabajová (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elsi Katainen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liliana Rodrigues (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ja Željana Zovko.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ja Alojz Peterle.

Puheenvuorot: Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.4.

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus