Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0277/2018

Ingediende teksten :

A8-0277/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0397

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 23 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 12.11 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.12 van de notulen van 12.12.2018).

Dan Nica en Christian Ehler geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Liliana Rodrigues (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Jerzy Buzek, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas, Dan Nica en Christian Ehler.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 17.4.2019 en punt 8.4 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 9 juii 2019Juridische mededeling