Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0224(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0401/2018

Rozpravy :

CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

20. Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I - Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 12. decembra 2018 (bod 12.11 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.12 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

Dan Nica a Christian Ehler uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nils Torvalds (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Liliana Rodrigues (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić a Alojz Peterle.

Vystúpili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 17.4.2019 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne oznámenie