Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0277/2018

Ingediende teksten :

A8-0277/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0397

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miroslav Mikolášik (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Nicola Danti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling