Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0090(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0029/2019

Ingediende teksten :

A8-0029/2019

Debatten :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0399

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

23. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling