Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2019

Texte depuse :

A8-0029/2019

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 23

Voturi :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0399

Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

23. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Róża Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu și Stanislav Polčák.

Au intervenit Věra Jourová și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 17.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică