Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0088(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0417/2018

Predkladané texty :

A8-0417/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

23. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

Posledná úprava: 9. júla 2019Právne oznámenie