Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0088(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0417/2018

Esitatud tekstid :

A8-0417/2018

Arutelud :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Hääletused :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

24. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Esimene arutelu toimus 10. detsembril 2018 (10.12.2018 protokollipunkt 15).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.7).

Pilar Ayuso tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ricardo Serrão Santos (PECH-komisjoni arvamuse koostaja) ja Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sirpa Pietikäinen ja Cristian-Silviu Buşoi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Pilar Ayuso.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.8.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave