Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0088(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0417/2018

Pateikti tekstai :

A8-0417/2018

Debatai :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

24. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 15 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.7 punktas).

Pilar Ayuso pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas) ir Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen ir Cristian-Silviu Buşoi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Jyrki Katainen ir Pilar Ayuso.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.8 punktas

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas