Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0088(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0417/2018

Ingediende teksten :

A8-0417/2018

Debatten :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

24. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 10 december 2018 (punt 15 van de notulen van 10.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.7 van de notulen van 11.12.2018).

Pilar Ayuso leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de commissie PECH) en Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Sirpa Pietikäinen en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Pilar Ayuso.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 17.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling