Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0088(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0417/2018

Texte depuse :

A8-0417/2018

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 24

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

24. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 10 decembrie 2018 (punctul 15 al PV din 10.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.7 al PV din 11.12.2018).

Pilar Ayuso și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH) și Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias și Kateřina Konečná.

Au intervenit Jyrki Katainen și Pilar Ayuso.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 17.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică