Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0161(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2019

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 25
CRE 16/04/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0401

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

25. Η πιθανή έκδοση του Julian Assange (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πιθανή έκδοση του Julian Assange (2019/2704(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τα σχόλια του Στέλιου Κούλογλου και για να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του τελευταίου, και Ana Miranda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου